Keski-Uusimaa-rastit Pornaisten Valkjärvellä 15.6.

Jukolan alusviikon  KU-rastit pidetään Palon isännöimänä Valkjärvellä Pornaisten ja Porvoon rajamaastoissa . Pysäköintialue ulottuu myös Askolan alueelle.

Keskuspaikka on Valkjärven uimarannan parkkipaikalla osoitteessa Valkjärventie 657, Porvoo (karttalinkki). Sinne on lyhyt ohjaus Pornaistentien ja Valkjärventien risteyksestä.  Järvenpäästä matkaa kertyy 25 km. Keskus on ahdas, jonka vuoksi pysäköinti on Valkjärventien varressa. Matkaa keskuspisteeseen kertyy enimmillään 900 m ja vähintään 300 m.

Metsään voi lähteä KU-rastiennormaaliaikaan klo 16.30-19.00. Maalin normaali sulkemisaika on klo 20.30. Omatoimirasteja ei ole.

Lähtö ja maali ovat keskuksen läheisyydessä. Ratavaihtoehdot ovat 7 km, 5 km, 3 km vaativa (3V), 3 km helppo (3H) ja 1,5 km. Näistä kolme ensimmäistä ja erityisesti 7 km ovat keskimääräistä vaativimpia, mikä kannatta ottaa ratavalinnassa huomioon. Rata 3H ja 1,5 km ovat valtaosin polkusuunnistusta vaativan maaston vuoksi. 

Kartta on tapahtuman alla ratalinjojen alueilta päivitetty metsäsuunnistuskartta. Sen tulostemittakaava on 7 km ja 5 km radoilla 1:10 000 ja muilla 1:7500. 

Maasto: Maastossa ei ole ihan viime aikoina pidetty suunnistustapahtumia.  Radat kulkevat vaihtelevassa kallioisessa metsämaastossa, jonka kulkukelpoisuus vaihtelee laidasta laitaan – nopeista avokallioista hitaisiin tiheikköihin. Korkeuserot ovat kohtalaisen suuria, enimmillään 50 metrin luokkaa. Eritasoisia polkuja – metsäkoneurista ajopolkuihin – kuitenkin löytyy. Ne helpottavat kulkua erityisesti lyhimmillä radoilla. Uusia hakkuualueita ja tuoreita metsänistutuksia on verrattain paljon. Ratojen lopussa on istutettu hakkuualue, joka on merkitty kielletyksi alueeksi ja osin myös rajattu viitoituksella. Uusista istuttamattomista  hakkuualueista osa on hyväkulkuisia. Näissa aukkoalue on kuvattu pelkällä hakkuualueen symbolilla ilman kulkukelpoisuus-merkintää. Metsäkoneuria, joista suuri osa tuoreita,  on paljon.  Vallitsevan käytännön mukaisesti näitä ei ole pyritty kuvaamaan yksityiskohtaisesti. Sen sijaan joitakin pääuria merkitty karttaan.

Huom. Lisätieto 14.6. Ratojen loppuun viimeiselle rastivälin tuntumaan on taimikkoalueen lisäksi tullut toinen kieltoalue, Sen syynä on viirupöllön pesäreviiri.  Kyseinen rastiväli kulkee taimikon rajaa ja polkua pitkin siten, että riski pöllön suhteen on pieni.

Tervetuloa ja rastionnea!

Seppo Ahvenainen 050 5003194, seppo.ahvenainen@jarvenpaanpalo.net